Megoldásközpontú szemlélet

 

A megoldásközpontú terápia modelljét Steve de Shazer  és Insoo Kim Berg úttörő munkája teremtette meg. Családterápiás munkájuk során arra jöttek rá, a hozzájuk forduló családoknak arra van szükségük, hogy elkezdjenek másképpen gondolkodni a nehézségekről és új, kreatív megoldásokat találjanak.

A tapasztalataik szerint ehhez nem szükséges és nem is érdemes az adott probléma okait és körülményeit kutatni, sokkal célravezetőbb, ha az ügyfeleket arról kérdezik, hova szeretnének eljutni, mit szeretnének a jelenlegi, problémás helyzet helyett. Ez lehetővé teszi számukra a problémáról való gondolkodásuk megváltoztatását, ami új, kreatív megoldásokhoz vezetheti őket.

A problémáról való beszélgetés problémákat szül, a megoldásról való beszélgetés megoldásokat hoz.
(Steve de Shazer)

A kliens segítésében tehát áttették a hangsúlyt a problémákról a megoldásokra. Ahelyett, hogy az ügyfél tudatosan dolgozna a probléma megoldásán, pontról pontra elképzeli a saját megváltozott viselkedését, szerettei, barátai, kollégái reakcióját erre a megváltozott viselkedésre, így a kívánatos jövő részleteinek a megalkotása hozzájárul a probléma csökkenéséhez.

A megoldásközpontú munka kezdetei 1978-ra vezethetők vissza, a Solution Focused Brief Therapy néven ismert terápiás módszer megszületéséig. Azóta más területeken, például a coachingban, tanácsadásban, szervezetfejlesztésben, vezetői gyakorlatban is sikeresen elterjedtek a megoldásközpontú eszközök.

A megoldásközpontú szemlélet fontos jellemzője, hogy a meglevő kompetenciákra, erősségekre épít és folyamatosan elismeri a haladás jeleit. Az ügyfél figyelmét arra irányítja, ami már most jól működik. Ezzel segít tudatosítani az ügyfélben, mitől működnek jól a dolgok és hogyan tudja a már jól működő készségeit, tudását a jövőben többet, máshol, máshogyan is alkalmazni.

A megkezdett munkát Steve Shazer 2005-ben és Insoo Kim Berg 2007-ban bekövetkezett halála óta a szakmát gyakorlók viszik tovább szerte a világon.

További információk és megoldásközpontú képzések: Solutionsurfers, www.solutionsurfers.hu