Jogi nyilatkozat

www.kidsskills.hu honlap tulajdonosa Göntér Mónika EV (székhely: 1201 Budapest, Rózsás u. 31.), a honlap a Tárhelypark Kft. (www.tarhelypark.hu) szerveréről üzemel.

Kérjük, figyelmesen olvassa végig ezen feltételeket, mielőtt honlapunkat használni szeretné, mert tartalmuk kötelező Önre nézve. A honlap, illetve oldalainak megtekintésével Ön elfogadja a honlap tulajdonosának jelen nyilatkozatban meghatározott feltételeit.

A honlap tulajdonosa minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a www.kidsskills.huhonlap tartalma naprakész és a valóságnak megfelelő legyen. Az információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre a honlapra, csak és kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják. A tájékozódáson kívül egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, az információk teljességéért, pontosságáért a tulajdonos nem ad garanciát. A www.kidsskills.hu honlapon megjelenő információk bármilyen módon történő felhasználása csak és kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet, az ezzel összefüggésben felmerült károkért és igényekért a honlap tulajdonosa felelősséget nem vállal.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

A www.kidsskills.hu honlap oldalai tájékoztatás és informálódás céljából készültek.

A honlap teljes tartalma – különösen az egyes oldalakon megjelenő szövegek, információk, képek, és egyéb anyagok – szerzői jogvédelem alatt áll. A www.kidsskills.hu honlap tartalmának felhasználására, hasznosítására, továbbá átruházására kizárólag a tulajdonos jogosult.

A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy bármely elemét átalakítani, módosítani, reprodukálni. Tilos a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a saját személyes használattól eltérő célból letölteni, tárolni, nyomtatni. Kereskedelmi, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely formában és módon felhasználni, hasznosítani átruházni vagy egyébként rendelkezni vele, továbbá más honlap létrehozásához bármely formában vagy módon felhasználni a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

A tulajdonos a honlap oldalainak vonatkozásában minden jogot fenntart, a saját személyes célra történő letöltés, nyomtatás és tárolás kivételével.

A saját személyes célra történő letöltés, nyomtatás és tárolás céljából a tulajdonos az alábbi előzetes felhasználási engedély adja: A www.kidsskills.hu honlap természetes személy látogatója az oldalakat eredeti formában, kizárólag saját tájékozódás céljára számítógépére letöltheti, ott rögzítheti, továbbá kinyomtathatja, azonban arra nem jogosult, hogy azt harmadik fél számára bármely formában és módon elérhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelésére, továbbá annak archiválására terjed ki.

Személyes adatvédelmi nyilatkozat

A honlap tulajdonosa a www.kidsskills.hu honlap minden látogatójának és érdeklődőjének tiszteletben tartja adatvédelmi jogait, továbbá kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul betartva kezeli.

Azzal, hogy Ön Göntér Mónika E.V. részére személyes adatait akár üzenetküldéskor az üzenetküldő form használatával, akár a hírlevél feliratkozás során, akár a honlapon feltüntetett e-mail címre on-line levél küldésével megküldi, feltétel nélküli kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlaptulajdonos az adatkezelés céljának megszűnéséig vagy a hozzájárulás kifejezett visszavonásáig azt kezelje.

A honlap tulajdonosa szolgáltatásának adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Amennyiben nem saját személyes adatait adta meg a www.kidsskills.hu honlap látogatása során, akkor Önnek, mint adatközlőnek kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A honlap tulajdonosa a www.kidsskills.hu honlapon szereplő elérhetőségekre beérkezett e-maileket – ideértve az üzenetküldő formon keresztül érkezett e-maileket is – a küldő önként megadott személyes adatával együtt csak az üzenetküldés céljának megvalósulásáig szükséges mértékben és ideig, illetve az érintett törlése iránti kérelméig tárolja.

A www.kidsskills.hu honlap tulajdonosának nem áll szándékában cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú személytől bármilyen személyes információ gyűjtése. Figyelemmel arra, hogy kiskorúak – vagy más személyek – által megadott adatokkal illetéktelen személyek a világhálón visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes gyermekeiket tájékoztassák a személyes adataik Internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről, továbbá saját maguk alkalmazzák a számítógépes programok által biztosított hozzáférési korlátozásokat.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges azon szolgáltatás részek kivételével, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt, érdeklődést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

A www.kidsskills.hu honlap látogatottságának és egyéb webanalitikai adatainak független mérésére külső szolgáltató segítségét vesszük igénybe, mely a Google Analytics (http://www.google.com/analytics). Ezzel szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy az egyes oldalak látogatottságát mérjük az oldalra történő klikkelések számával.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét, valamint a böngésző szoftvertől függően számítógépének egyes adatait (számítógépe operációs rendszerét, böngészője típusát) látogatottsági statisztikák készítése, továbbá rosszindulatú informatikai támadások azonosítása végett a honlapot kiszolgáló informatikai rendszer gyűjti és 12 hónapig tárolja. Ezek a statisztikai adatok személyesen senkit nem azonosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében eltárolhatunk bizonyos adatokat az Ön számítógépén, amikor ellátogat a www.kidsskills.hu honlap oldalaira. Ezek az adatok „cookie” vagy más hasonló fájl formájában kerülnek az Ön gépére és mind Önnek, mind nekünk igen hasznosak. A „cookie”-knak a segítségével a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép felismeri Önt a visszalátogatáskor, hogy már látogatott oldalainkon és megadott részünkre bizonyos adatokat, így ezeket nem kéri már újra.

Alapbeállításából kifolyólag a legtöbb internetes böngésző elfogad „cookie”-kat. Amennyiben úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy ne fogadjon „cookie”-kat, vagy Önt figyelmeztesse arra, hogy számítógépére „cookie-”kat küldtek. A „cookie”-k visszautasítása esetén azonban lehetséges, hogy nem tudja oldalaink egyes részeit meglátogatni, vagy nem tud testre szabott információt fogadni.

A www.kidsskills.hu honlapon található némely linkek és hivatkozások, harmadik, független honlap tulajdonosok által készített honlapra mutathatnak. Az ilyen független oldalakon található adatok a honlapok tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak, ezért Göntér Mónika E.V. nem felelős más honlapok tartalmáért, továbbá tulajdonosaik adatkezelési gyakorlatáért.

Jelen honlap tulajdonosa minden indokolt és ésszerű intézkedést megtesz, hogy az Ön személyes adatai biztonságban legyenek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbá jogosulatlan felhasználás, sérülés vagy megsemmisülés megelőzése érdekében.

Azonban nem tudjuk megakadályozni a nem biztonságos Internetes kapcsolatok esetén azt, hogy az Ön által nyilvános hálózaton keresztül megküldött adataival valaki visszaéljen azok illegális megszerzésével. Az érzékeny és bizalmas adatok átvitelére javasoljuk, biztonságos Internetes oldalakat használjon.

Annak ellenére, hogy minden indokolt és ésszerű műszaki, valamint szervezeti intézkedést megteszünk a honlapunk továbbá az Ön személyes adatainak védelmére, fenntartjuk a jogot arra, hogy visszavonjuk biztonsági garanciánkat arra az esetre, ha szerverünk hackertámadás áldozata lesz.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, továbbá iratok rendelkezésre bocsátása végett.

A kidsskills.hu honlap tulajdonosa a hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához szükséges, és ebben az esetben is csak akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A www.kidsskills.hu honlapon történő látogatás igénybevétele feltételezi az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra. A www.kidsskills.hu honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget a számítógépben bekövetkezett semmilyen kárért, amely a honlap használata során keletkezett.

A honlaptulajdonos az információs és tájékoztató anyagok elkészítésekor a legnagyobb gondossággal járt el, hogy abba számítógépes vírusok, férgek, kémprogramok ne kerüljenek. A látogató felelőssége, hogy hasonló gondossággal járjon el. A honlap tulajdonosa a számítógépes vírusok, férgek, kémprogramok által okozott károkért felelősséget nem vállal.

Göntér Mónika E.V. nem felelős semmilyen módon az alábbiakban felsorolt tényekért, körülményekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következnek be:

bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben, kommunikációs vonalakban,
bármilyen programhiba, technikai hiba, vagy rendkívüli esemény következményei a szolgáltató hálózatban,
bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, amely a www.kidsskills.hu honlap működését és az üzenetküldést, e-mail küldést, hírlevél feliratkozást akadályozza,
bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése,
az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat, amely nem a honlap tulajdonostól származik,
bármilyen adatvesztés.

A www.kidsskills.hu honlapon és oldalain megjelenő valamennyi információ, leírás és meghatározás, továbbá javaslat és tanács kizárólag tájékoztatásul szolgál, azok felhasználása kizárólag a látogató saját kockázatára és felelősségére történhet, különösen, ha a javaslatot, tanácsot a látogató a honlap tulajdonosának szakmai felügyelete nélkül hajtotta végre.

Jelen honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy a jelen jogi nyilatkozat tartalmát egyoldalúan módosítsa. Jogi nyilatkozatunk jövőbeni változásait ezen az oldalon fogjuk nyilvánosságra hozni. Kérjük, ellenőrizze rendszeresen, hogy módosítottuk, frissítettük-e jogi nyilatkozatunkat.

Amennyiben a honlap tulajdonosának adatkezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy ha személyes adatait szeretné töröltetni nyilvántartásunkból, akkor kérjük, hogy a következő elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot.

1. A honlap tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév: Göntér Mónika EV

Nyilvántartási szám: 43215495

Adószám: 67076037-1-43

Bankszámlaszám: K&H Bank 10401282-50526776-66871002

Székhely: 1201 Budapest, Rózsás u. 31.

2. Kapcsolattartó:

Név: Göntér Mónika

Telefonszám: +36 20 225 1744

E-mail cím: info@kidsskills.hu

Budapest, 2018. szeptember